MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SATICI ve ALICI BİLGİLERİ

  1. SATICI

Unvan                : İnternet Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No                  : 04780116070000115

Vergi Kimlik No        : 4780116070

Adres                          : Organize Sanayi Bölgesi Merkez/Adıyaman

Telefon              :

Web adresi                :  www.grimelange.com.tr  

E-posta             :  [email protected]

Şirket Adıyaman Ticaret Odası (ATSO) üyesidir, Adıyaman Ticaret Odası'nın meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: https://www.adiyamantso.org.tr, Telefon: 0416 216 46 46.

  1. ALICI

Ad-Soyad/Unvan               :

Adres                                   :

Telefon                       :

E-posta                       :

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, Sözleşme’yi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Alıcı”) Satıcı’ya ait www.grimelange.com.tr internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan Alıcılar hakkında ise Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
  2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olarak veya üye olmadan sipariş oluşturabilir ve bu Sözleşme eliyle Ürün(ler) satın alabilir. Üye olmadan satın alım halinde, Alıcı’dan yalnızca bu Sözleşme’nin ifası için gerekli bilgiler talep edilecek ve Alıcı tarafından sağlanan veriler yasal mevzuat uyarınca Satıcı tarafından işlenecek ve saklanacaktır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne üye olmadan gerçekleştirdiği satın alımlar için de İnternet Sitesi’nde ilan olunan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası hükümleri geçerlidir.
  3. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar, İnternet Sitesi’nin Gizlilik ve Çerez Politikaları vb. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişi verdiğini kabul ve beyan eder.
  4. İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Ön Bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER), TESLİM, ÖDEME BİLGİLERİ

  1. Alıcı, elektronik ortamda alınan Ürün(ler)in cinsi ve türü, kodu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Faturanın adına düzenleneceği kişi ile Alıcı aynı kişi olmak zorundadır.
  2. Sözleşme konusu Ürün(ler)in cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve ödeme şekline ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Cinsi, Türü, Marka/Modeli, Rengi 

Adet

Toplam Satış Bedeli

Ödeme Şekli

Teslimat adresi

MADDE 4. ALICIYA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, sipariş oluşturma ve ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin İnternet Sitesi'ndeki “Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ön Bilgilendirme Metni’nde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

 • Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri, MERSİS numarası, Vergi Kimlik Numarası, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürün(ler)in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo firması, teslimat koşulları ile kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürün(ler)in teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
 • Ürün(ler) için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün(ler)i Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve satış bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 • Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği,
 • İnternet Sitesi’nin Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası.

MADDE 5. SİPARİŞ & ÖDEME KOŞULLARI

Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil Türk Lirası cinsinden tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben Ürün(ler)in sevkinden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden Sözleşme kurulmuş sayılmaz ve sevkiyat yapılmaz.

Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemi nedeniyle siparişin oluşturulamaması halinde Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemi doğrultusunda doğrulamalar ve yetkilendirmeler ilgili ödeme hizmetleri sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilir. Sipariş bedelinin ödeme hizmetleri sağlayıcısı tarafından onaylanmaması ve Satıcı’ya sipariş bedelinin ödenmemesi halinde Satıcı’nın siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bu halde sipariş iptalinden dolayı Alıcı, Satıcı’dan her ne nam altında olursa olsun hak ve alacak talep edemeyecektir.

MADDE 6. SEVKİYAT VE TESLİM KOŞULLARI

  1. Satıcı Ürün(ler)i, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 (otuz) gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi bulunmaması durumunda, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 3 (üç) gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.
  1. Ürün(ler)in teslimatı anında Alıcı'nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste Ürün(ler)i teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün(ler), Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün(ler)i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün(ler)in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya ait olacaktır.
  1. Alıcı, Ürün(ler)i teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün(ler)i kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürün(ler)in Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmesi talep edildiği halde Ürün(ler)i teslim almak adına yetkilendirilen kişi de Alıcı ile aynı şekilde kontrol ve bildirim yükümlülüğüne sahip olacaktır.
  1. Ürün(ler)in mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından Ürün(ler)in tedarik edilemeyecek olması halinde, Satıcı bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’yı bilgilendirecektir ve siparişi iptal edecektir. Siparişin iptal edilmesi ile birlikte, Satıcı Alıcı’nın Ürün(ler) nedeniyle ödemiş olduğu toplam bedeli ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
  1. Ürün(ler) teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan banka/kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün(ler)in bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün(ler) en geç 3 (üç) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları saklıdır.

MADDE 7. ALICI'NIN CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

  1. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme'den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını Sözleşme’nin kurulmasından itibaren belirtilen yasal sürenin sonuna kadar kullanabilir.
  2. Cayma hakkının kullanılması için yukarıda belirtilen süre içinde, bu Sözleşme’de belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak Satıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması ve iade edilecek Ürün(ler)in kullanım talimatlarına uygun olarak basit inceleme kapsamında kullanılmış, başka bir müşteri tarafından satın alınabilecek durumda, varsa hijyen bantları koparılmamış, etiketi çıkarılmamış şekilde olması gerekmekte ve şeffaf koruma poşeti ve/veya orijinal paketi/kutusu ile birlikte iadesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  3. 6.3. numaralı maddeye uygun olarak tutanak tutulmamış ayıplı Ürün(ler)in iadesi kabul edilmeyecektir. 
  4. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:
   1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler,
   2. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),
   3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
   4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
   5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
   6. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
  5. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın [email protected] e-posta adresi veya [.] telefon numarası aracılığıyla yapabilir.
  6. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen fatura, İnternet Sitesi’nde yayımlanan iade formu doldurmak suretiyle Ürün(ler)i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün(ler)in iadelerinde ise yasal mevzuata uygun olarak iade faturası kesilmesi gerekmektedir. İade formunun doldurularak Satıcı’ya bildirim yapılmasını takiben Satıcı cayma talebi kendisine ulaştığında, cayma bildiriminin ulaştığına ilişkin olarak Alıcı’yı bilgilendirecektir.
  7. Alıcı, iade edilecek Ürün(ler)i sadece Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmalarına teslim edebilir. Bu kargo firmaları dışında herhangi bir kargo şirketiyle Satıcı’ya ulaştırılan ürünlerin iadesi ve bundan doğan ulaşım bedeli masrafı kabul edilmemektedir.
  8. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürün(ler)in kargo bedeli, Satıcının anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır.
  9. Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, Ürün(ler)in bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün(ler)i satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün(ler) tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
  10. Alıcı’dan tahsil edilmiş bulunan teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm Ürün(ler)in iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.
  11. Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır. Satıcı tarafından sunulan kampanya, puan, hediye çeki vb. gibi uygulamaların iade halinde kullanımı Satıcı tarafından ayrıca ilan edilecektir.

MADDE 8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

  1. İnternet Sitesi'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda İnternet Sitesi’nde ilan edilen Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile aşağıda belirtilen şartlar geçerlidir.
  2. Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir. Alıcı, virüs, trojan, solucan veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri kasten kullanarak İnternet Sitesi’ni kötü niyetli kullanımdan kaçınmayı taahhüt etmektedir. Alıcı, İnternet Sitesi’ne ve İnternet Sitesi’yle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir.
  3. Alıcı, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde asgari 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.
  4. Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu sipariş kapsamında sağladığı kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi ve/veya internet Sitesi’ne üyeliği kapsamında ve her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, İnternet Sitesi’nin işlevselliği kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya iştirakleri, bağlı ortakları, İnternet Sitesi’nin işlevselliği kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcının sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
  5. Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği ve/veya alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı, Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği kapsamında verdiği onaylara uygun düştüğü surette dahil olduğu grup şirketler bünyesindeki Horasan San. Dış Tic. A.Ş., İnternet Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için işleyebilir ve belirtilenler ve halefleri nezdinde yasal sürelere uygun olarak öngörecekleri süre ile basılı/elektronik arşivlerde saklayabilir. Satıcı bu verileri ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili resmi kurum ve mahkemelere iletilebilir.
  6. Alıcı Satıcı’ya İnternet Sitesi’nde ilan olunan iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir, verdiği onayın kapsamını değiştirebilir. Alıcı'nın verilerinin işlenmesinin durdurulmasına yönelik açık bildirimine istinaden, kişisel veri işleme işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca Alıcı dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.
  7. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman İnternet Sitesi’nde ilan olunan iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
  8. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı veya İştiraklerine aittir.
  9. İnternet Sitesi’nde başka kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kişisel görüşleridir ve bu görüş ve düşüncelerin Satıcı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Satıcı’nın Alıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Alıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  10. Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nden duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

  1. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
  2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 10. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

MADDE 11. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Metninde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün(ler)in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün(ler)'i sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Horasan San ve Dış Tic Aş Gizlilik Politikasını inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.